Doorlopend krediet

Gepubliceerd: 21 augustus 2022
Bijgewerkt: 22 augustus, 2022

Het doorlopend krediet vormt een relatief variabele vorm van geld lenen, waarmee u ervoor kunt zorgen dat u als het ware altijd wat geld achter de hand heeft. Het is de bekende tegenhanger van de persoonlijke lening. U kiest voor wat meer flexibiliteit, maar hier staat aan de andere kant bijvoorbeeld een variabele rente tegenover. Het is wat dat betreft verstandig om de beide vormen van het consumptief krediet met elkaar te vergelijken. De kans is echter groot dat u al een doorlopend krediet heeft, zonder dat u dat weet of u daar standaard kosten voor betaalt.

Op het moment dat u de mogelijkheid heeft om rood te staan op uw (betaal)rekening is er sprake van een doorlopend krediet. Wat dat betreft, heeft bijna iedereen in Nederland een dergelijk krediet, al kost dit u niets op het moment dat u er geen gebruik van maakt. Heeft u altijd een positief saldo op uw rekening staan? Dan betaalt u geen kosten. Wat dat betreft, hoeft een doorlopend krediet helemaal geen geld te kosten, tot op het moment dat u daadwerkelijk besluit om een deel van het krediet op te nemen.

Limiet vaststellen bij doorlopend krediet

Op het moment dat u een doorlopend krediet af wenst te sluiten hoeft u nog niet volledig zeker te zijn van het bedrag dat u nodig heeft, bovenop eventueel spaargeld. In plaats daarvan kunt u met de bank bepalen welk bedrag u maximaal zou kunnen lenen, bijvoorbeeld op basis van uw inkomen. Geef uw bruto-inkomen per jaar aan, naast eventuele andere leningen waar u gebruik van maakt. De bank zal deze kredieten uiteindelijk van het te lenen bedrag afhalen, om tot een limiet te komen tot aan waar u maximaal geld op kunt gaan nemen met uw doorlopend krediet.

Op het moment dat u de limiet heeft vastgesteld heeft u een doorlopend krediet en bestaat er de mogelijkheid om geld op te nemen. Neemt u nog niets op? Dan betaalt u ook geen kosten voor het krediet, ondanks dat er sprake is van een limiet die u bent overeengekomen. Neemt u €1.000 op en bedraagt de limiet €10.000? Dan betaalt u alleen rente over de €1.000 die u opneemt, niet over de rest van het eventueel op te nemen bedrag.

Houd er rekening mee dat u bij een eventuele hypotheekaanvraag € 10.000 minder kunt lenen op basis van uw inkomen, onafhankelijk van het bedrag dat u daadwerkelijk heeft opgenomen. Dit heeft te maken met het feit dat u het doorlopend krediet tot aan de limiet op zou kunnen nemen.

Variabele rente bij doorlopend krediet

Een doorlopend krediet kent een variabele rente en zit wat dat betreft iets anders in elkaar dan de persoonlijke lening. Op het moment dat u met de bank een bepaalde limiet afspreekt is het mogelijk om de rente van dat moment vast te stellen en een kostenplaatje te maken. Op het moment dat de rente 7% bedraagt, zou u bij een opgenomen bedrag van € 1.000 bijvoorbeeld € 70 rente per jaar betalen. De rente kan echter dalen naar 6% of verder, of aan de andere kant oplopen naar 8% of meer. Wat dat betreft, kunt u een schatting van de kosten maken, maar brengt het doorlopend krediet altijd een bepaalde mate van onzekerheid met zich mee.

Bovendien valt het lastig in te schatten hoe lang het doorlopend krediet door zal blijven lopen. Het is bij de meeste banken mogelijk om de looptijd zo lang mogelijk te kiezen, tot op het moment dat u bijvoorbeeld met pensioen gaat. Dit komt door het feit dat u bedragen die u heeft afgelost op uw krediet, weer opnieuw op mag nemen. Stel dat u een kredietlimiet heeft van € 10.000 en u besluit € 5.000 op te nemen. Nadat u hiervan € 1.000 heeft afgelost kunt u tot aan uw kredietlimiet weer de volledige € 6.000 opnemen.

Doel van het doorlopend krediet

Op het moment dat u van plan bent een aankoop te doen waarvan u de kosten nog niet precies weet kan het lonen om een doorlopend krediet af te sluiten. Het voordeel hiervan is dat u het geld op kunt nemen wanneer u dat nodig heeft. Wilt u bijvoorbeeld een auto financieren en het krediet afsluiten voor de kosten voor onderhoud, banden en reparaties? Het valt vooral niet goed in te schatten wat u precies moet betalen, maar het is wel mogelijk om een kredietlimiet met de bank af te spreken. U kunt vervolgens geld opnemen wanneer u de rekeningen ontvangt, zodat u alleen rente betaalt over de bedragen die u daadwerkelijk nodig heeft.

Wat dat betreft zit het doorlopend krediet flexibel in elkaar en kan het u helpen op het moment dat u wat extra geld nodig heeft. U kunt het krediet zien als een soort buffer, die u kunt gebruiken wanneer u onverwachte rekeningen krijgt, of op het moment dat de inkomsten wat tegenvallen. Het doorlopend krediet is in de meeste gevallen voordeliger dan rood staan op uw bankrekening. Het is daarom niet onverstandig om een dergelijk krediet af te sluiten wanneer u regelmatig te maken krijgt met rode cijfers op uw bankrekening.

Voordelen van een doorlopend krediet

Een krediet heeft ook een hoop voordelen. Het begint er al mee dat het flexibel is. Dit geeft de kredietnemer meer mogelijkheden dan ze hebben bij een standaard lening die wordt afgesloten.  Vanwege de toegevoegde flexibiliteit en gunstige voorwaarden is het doorlopend krediet dan ook een leningvorm die flink aan populariteit wint.

Het hypothecaire doorlopend krediet is dan ook logischerwijs een populaire vorm. Een hypothecair doorlopend krediet wordt vaak gebruikt voor verbouwingen in en om het huis. Omdat het hypothecair is, en dus een woning als onderpand heeft, biedt het een relatief lage rente. Daarnaast zijn de voorwaarden redelijk gunstig en kan er flexibeler met stelposten worden omgesprongen.

Dit is een eigenschap die elk doorlopend krediet heeft. Als blijkt dat de kredietbehoefte iets groter dan verwacht is, dan is er een uitloopmogelijkheid. Maar als er bijvoorbeeld blijkt dat je een financiële meevaller krijgt, dan is het interessant om zo min mogelijk krediet op te nemen natuurlijk.

Naast de flexibiliteit is er dan ook nog een relatief gunstig rentepercentage. Dit heeft te maken met de rekenmodellen van banken en geldverstrekkers. Ze weten dat een doorlopend krediet over het algemeen voor een hoger bedrag is en voor een langere tijd wordt afgesloten. Dit betekent dat er voor hun meer geld in zit en dat ze mensen een goedkopere rente kunnen aanbieden.

Hoe langer een krediet namelijk loopt, hoe langer de bank of geldverstrekker er inkomsten van heeft. Bij deze vorm willen ze dus eigenlijk niet dat je aflost. Het voordeel hiervan is dat er geen deadline voortdurend in je nek zit te hijgen en dat je zelf een plaatje kunt maken van je gewenste aflossing en de bijbehorende mogelijkheden.

Nadelen van een doorlopend krediet

Het grote nadeel van een doorlopend krediet is, vreemd genoeg, niet echt een nadeel van het krediet zelf. Het is eerder een nadeel van de kredietnemer en zijn instelling als het gaat om de aflossing van een doorlopend krediet. De flexibele aflosdatum is zowel een voordeel als een nadeel bij deze kredietvorm.

Omdat er geen vaste datum is waarbij het doorlopend krediet moet worden afgelost heeft bijna elke leningnemer de neiging om de aflossing almaar uit te stellen. Elke maand opnieuw wordt er geredeneerd: “ deze maand is het wat krapjes, maar volgende maand ga ik het echt aflossen”. De Chinese filosoof Lao Tse heeft eens gezegd: Een reis van 1000 mijl begint met  1 stap. Datzelfde geldt voor een doorlopend krediet.

Als je een krediet hebt afgesloten van  € 10.000 dan is het al gauw overweldigend als je maar € 100 of € 50 per maand kunt missen. Toch moet je de discipline hebben om elke maand dat bedrag af te lossen op je schuld en niet opnieuw op te nemen. Je zult in verleiding komen en je zult elke maand opnieuw weer een afschrift krijgen waarop staat dat je financiële ruimte hebt. Ook als je een maand moeite hebt met je rekeningen te betalen.

Als je al het mogelijke doet om je situatie te verbeteren, dus om je krediet af te betalen, dan zul je merken dat er dingen gaan gebeuren die je er bij helpen. Je krijgt financiële meevallers, je voelt je er trots op dat je elke maand ergens naartoe werkt en er gaan ‘ toevallige’  dingen gebeuren die je trotse gevoel nog eens versterken. Waarom dit zo is weet niemand, maar het is zo.

Van de andere kant, als je nauwelijks nadenkt over aflossing, als je om de haverklap opnieuw van je krediet ruimte gebruik maakt, dan krijg je het nooit afgelost. Je blijft steeds rente betalen en je verbetert je huidige situatie niet. Dat is geen manier van leven, dus neem ook afstand ervan.

Doorlopend Krediet Misverstanden

Veel mensen denken dat ze elke maand aflossen op hun doorlopend krediet. Ze betalen bijvoorbeeld tweehonderdvijftig euro en denken dat dit van de schuld af gaat. Dit is niet correct, maar het is een wijd verbreid misverstand over doorlopende kredieten.

Wat je elke maand betaalt, is voor het overgrote merendeel de rente aan de bank. Die wordt altijd als eerste betaald en afhankelijk van het bedrag dat je geleend hebt, is dit een vrij fors bedrag. De bank vraagt rente als vergoeding voor de gunst die ze je hebben verleend toen je een doorlopend krediet aanvroeg.

Of het nu een hypothecair doorlopend krediet is of een gewoon doorlopend krediet, als mensen inzien dat ze al die jaren nooit wat hebben afgelost zijn ze vaak kwaad. Ze merken op dat ze elke maand een hoop geld betalen, maar dus geen stap verder komen. Hier zit wel wat in, maar het is niet helemaal eerlijk om het zo te bekijken. Bij het afsluiten van je financiering heeft de leningverstrekker je precies vertelt hoe alles in elkaar zit. Met de nieuwe AFM-regels op WFT gebied is het zelfs zo dat je hiervoor getekend hebt.

Dus het heeft weinig zin om te zeggen dat je het niet geweten hebt. Gelukkig lees je nu dit artikel en weet je daarom dat het verstandig is om elke maand iets af te lossen. Misschien lijkt het nu een klein bedrag en een onoverwinbare uitdaging, maar alle kleine beetjes helpen. Het effect is ook nog eens cumulatief.

Daarmee bedoel ik het volgende. Als je € 50 aflost per maand, dan betaal je in een jaar dus € 600 af. Niet zo’n moeilijke rekensom. Maar als je slim bent betaal je meer dan die € 600 af. Want je betaalt nu rente over de gehele balans van je doorlopend krediet. Laten we zeggen dat je een krediet van € 10.000 hebt, dan betaal jij dus rente over die hele € 10.000. Als je bijvoorbeeld 10% rente betaalt op jaarbasis, dan betaal je elke maand € 83,33 aan rente.

Maar na 1 jaar betaal je nog maar € 78,33 aan rente. Geen schokkend verschil, maar wel een verschil dat je weer moet optellen bij je maandelijkse aflossing. Het is minder geworden omdat je over de balans minus je aflossing rente betaalt.

Het volgende jaar heb je dan € 50 + € 5 = € 55 afbetaalt per maand, met als gevolg dat je restant lening nog € 8740 is. En de rentebetaling per maand is dan nog € 72,83.

Dit rekenvoorbeeld is gedaan met een bijzonder kleine aflossing, zonder vakantiegeld of andere financiele bonusjes mee te nemen in de aflossing. Als je echt je best doet, kun je maandelijks waarschijnlijk meer aflossen. Maar dit is het cumulatieve effect, of het sneeuwbal effect, van de aflossing op een lening. De verhouding tussen rente en aflossing wordt steeds beter en je lost ook steeds sneller af.

Het Goedkoopste Doorlopend Krediet Krijgen

De rente voor een doorlopend krediet is een factor van discussie. Het goedkoopste doorlopend krediet is namelijk voor elke persoon weer anders. Als je buurman op dezelfde dag naar dezelfde leningverstrekker belt voor een doorlopend krediet met dezelfde looptijd … krijgt hij een andere rente.

Waarom? Omdat het risicoprofiel en de situatie van je buurman anders is als die van je. Misschien heb je een BKR-melding openstaan en moet je daardoor meer rente betalen. Of misschien ben je altijd keurig op tijd geweest met betalen en kom je daardoor voor het goedkoopste doorlopend krediet in aanmerking, maar je buurman niet.

Je risicoprofiel is dus van belang voor een bank of geldverstrekker. Kort samengevat willen ze weten wie je bent en waarom ze jou een krediet zouden moeten aanbieden. Zaken verzwijgen heeft geen zin, want ze checken het toch. Als ze erachter komen dat je zaken hebt achtergehouden is je kans op een doorlopend krediet al helemaal verkeken. Geen goed idee dus.

Een andere factor die van belang is bij het krijgen van het goedkoopste krediet is je voorbereiding. Op het moment dat je tijd en energie steekt in een goede vergelijking tussen aanbieders kun je jezelf een hoop geld besparen. Het probleem is dat veel mensen het idee hebben dat ze nu meteen een lening moeten hebben. Met als gevolg dat ze hun financiering sluiten bij de eerste de beste aanbieder, meestal niet de goedkoopste.

Door de enorme concurrentie op de markt voor doorlopende kredieten zijn er genoeg aanbieders die je tegemoet willen komen en tegelijkertijd hun concurrentie een hak willen zetten. Er is niets verkeerds aan als je hier slim gebruik van maakt als leningnemer. Begin daarom je zoektocht op Internet door een kort onderzoekje te doen naar de aanbieders die het meeste adverteren. Dit zijn de hele grote jongens die vaak door schaalvoordelen goedkopere kredieten aan kunnen bieden dan kleinere.

Dit kost tijd en als je die tijd er niet aan wilt spenderen is het ook een mogelijkheid om dit te vragen aan een adviseur. Hij kan de verschillende doorlopende kredieten voor je op een rij zetten en aan de hand daarvan bepalen welke voor jou op lange termijn het goedkoopst uitvalt. Een goedkoop doorlopend krediet hoeft namelijk niet altijd het laagste in rente te zijn. Het draait ook om de rente op lange termijn, de voorwaarden die er gesteld worden en nog veel meer. Je adviseur kan je daarover inlichten. Natuurlijk moet je die beste mensen daarvoor een bepaald provisie percentage betalen, maar als je een goede hebt die veel kan vergelijken is het dat geld over het algemeen dubbel en dwars waard.

Is het mogelijk om een doorlopend krediet met BKR te krijgen? 

Het is moeilijk te zeggen want het hangt van je kredietverstrekker af. Het is mogelijk om een doorlopend krediet met BKR-registratie te krijgen. Het is wel altijd zo dat je moet weten aan wat voor extra vereisten je moet voldoen. Een doorlopend krediet met BKR is niet te vergelijken met een doorlopend krediet zonder BKR. Een normale bank zal je waarschijnlijk niet accepteren omdat je meer risico voor hun vormt. Je staat met een BKR-registratie bekent dat je voor de geldverstrekker een hoger risico vormt en het doorlopend krediet niet aflost.

Het doorlopend krediet met BKR is dus anders dan een normale doorlopend krediet aanvraag. Geldverstrekkers willen in sommige gevallen best een doorlopend krediet met BKR afgeven. Iedere kredietverstrekker heeft zijn eigen software om je persoonlijke situatie te toetsen. Afhankelijk van je BKR-registratie bekijkt de geldverstrekker je persoonlijke situatie en beslist dan of je een doorlopend krediet kunt ontvangen ondanks je BKR-registratie.

Zo kan het mogelijk zijn dat je geldverstrekker je wel een doorlopend krediet met BKR kan geven, maar ze vragen dan wel een hoger rentepercentage. Het kan ook zo zijn dat ze je andere voorwaarden geven bij een doorlopend krediet met BKR dan bij een gewoon doorlopend krediet zonder BKR. Ook kan het zo zijn dat sommige geldverstrekkers een hoger onderpand eisen bij een doorlopend krediet met BKR.
Wanneer je een doorlopend krediet met BKR wilt dan moet je kijken naar een kredietverstrekker die je de beste voorwaarden geeft op je situatie.

Doorloop ze allemaal en kijk wie je het beste doorlopend krediet zonder BKR kan aanbieden. Een BKR-notering is helaas nooit positief voor je aanvraag van een doorlopend krediet met BKR. Het is helaas ook zo dat als je een BKR-codering hebt staan deze ook nadelige gevolgen kan hebben voor je hypotheek aanvraag, persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Het komt ook weleens voor dat een BKR-codering niet terecht wordt gegeven. Als je wilt weten kijk dan ook naar Lenen zonder BKR-toetsing.

Het doorlopend krediet BKR is dus mogelijk. Je moet wel kijken bij veel geldverstrekkers en goed vergelijken. Zoek goed rond en kijk welke kredietverstrekkers je een doorlopend krediet BKR wilt verstrekken. Bekijk altijd goed de voorwaarden bij een doorlopend krediet BKR.

Meld je aan voor de nieuwsbrief!
Blijf op de hoogte van de nieuwste artikelen op deze websit