Geld lenen

Gepubliceerd: 22 augustus 2022

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) houdt een elektronisch dossier bij van iedereen die in Nederland een krediet heeft afgesloten. Deze elektronische dossiers worden bijgehouden in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Iedereen die bij het BKR geregistreerd staat, heeft een of andere vorm van krediet. Momenteel zijn zo’n 11 miljoen mensen bij het BKR geregistreerd.

Het BKR heeft meerdere doelen. Ten eerste kan de kredietwaardigheid van een persoon beoordeeld worden. Financiële instellingen worden op die manier beschermd tegen consumenten die hun leningen niet kunnen terugbetalen. Daarnaast worden consumenten behoed tegen overkreditering.

Dus stel u heeft een lening afgesloten, maar deze om een of andere reden (gedeeltelijk) niet terugbetaald. U krijgt dan een BKR-codering. Gegevens over deze lening worden bewaard tot vijf jaar nadat de looptijd van de lening is verstreken. Als de bewaartermijn is verstreken worden de gegevens automatisch uit het CKI verwijderd.

Als banken een aanvraag krijgen voor een lening, vragen ze de gegevens van die betreffende persoon op bij het BKR. Het BKR stelt die gegevens beschikbaar aan de bank, waarop de bank zelf beoordeelt of zij die persoon een lening willen verschaffen. Dit wordt ook wel een BKR-toetsing genoemd.

Alle Nederlandse instellingen die in het bezit zijn van een bankvergunning, zijn verplicht aangesloten bij het BKR. Maar er zijn ook leasemaatschappijen, telecom- en postorderbedrijven bij aangesloten. Deze registreren overigens alleen consumenten wanneer er noemenswaardige betalingsachterstanden ontstaan.

Jaarlijks worden er zo’n 15 miljoen aanvragen behandeld door het BKR. De gegevens mogen echter alleen worden opgevraagd voor een specifiek doel. Hiervoor gelden strenge regels. Het is dus niet zo dat iedereen zomaar uw gegevens kan bekijken. U mag zelf wel uw gegevens inzien. Hiervoor moet u een aanvraagformulier invullen dat bij elke bank verkrijgbaar is. Voor een inzage betaalt u 4,95 euro. De bank stuurt het aanvraagformulier naar het BKR, waarna u de opgevraagde gegevens per post krijgt thuis gestuurd.

Als je van mening bent dat de door u opgevraagde BKR-gegevens onjuist zijn, kunt u een verzoek tot correctie indienen. Dit moet u doen bij de instantie of het bedrijf dat u heeft aangemeld bij het BKR. Het BKR kan dus uitsluitend uw gegevens wijzigen in opdracht van de betreffende deelnemer.

Niet alle kredieten worden geregistreerd. Het gaan uitsluitend om kredieten die: • een minimale looptijd van drie maanden hebben; • verleend zijn aan een persoon, of eenmansbedrijf; • tussen een vooraf bepaalde ondergrens en bovengrens liggen.

Het gaat dus niet alleen om mensen met schulden en betalingsachterstanden! 94% van de consumenten die staat geregistreerd, komt hun betalingsverplichtingen netjes na. Iedereen die gebruik maakt van krediet, staat geregistreerd. Ook als u bijvoorbeeld een gsm-abonnement heeft afgesloten of in het bezit bent van een creditcard, is de kans groot dat u geregistreerd staat bij het BKR.

Slechts 6% van de geregistreerde consumenten heeft moeite met het terugbetalen van krediet. Deze gevallen worden aangegeven door middel van codes: ‘A’ voor ‘Achterstand,’ ‘H’ voor herstel. Daarnaast zijn er nog vijf bijzonderheidscodes. Door gebruik te maken van deze codes kan het BKR op een objectieve manier aangeven wat de situatie van de consument is, zonder daarover een oordeel te vellen.

Uiteraard worden niet al uw financiële gegevens geregistreerd. Uw inkomen en eventuele studiefinanciering, hypotheken, huurschulden, belastingschulden en niet voldane energierekeningen worden niet vermeld. Er waren voorheen wel plannen om dergelijke gegevens te laten registreren, maar deze werden van de baan geschoven omdat ze in strijd waren met de privacywet.

Geld lenen met BKR

Als u geregistreerd staat bij het BKR, levert dat u enkele voordelen op. Het BKR beschermt namelijk haar consumenten tegen overkreditering, met andere woorden: er wordt voorkomen dat u meer betalingsverplichtingen aangaat dan u kunt financieren. Betalingsrisico’s worden beperkt, en andere problematische schuldsituaties worden voorkomen. Daarnaast kan geld lenen met BKR in uw voordeel werken, omdat het laat zien dat u aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

Geld lenen zonder BKR

Er zijn ook mogelijkheden om zonder een BKR-toetsing een lening af te sluiten. Dit kan in uw voordeel zijn als u een negatieve BKR-codering heeft. Een ander voordeel is dat instanties die krediet verstrekken zonder een BKR-toetsing te doen, vaak sneller werken. Dat betekent dat u sneller uw geld krijgt. U moet zich er voor het afsluiten van een dergelijke lening wel van verzekeren dat u de lening in haar geheel kunt terugbetalen. Zonder een BKR-toetsing betaalt u namelijk vaak een hogere rente.

Een lening zonder BKR-toetsing kan echter niet bij een bank: banken zijn namelijk wettelijk verplicht een BKR-toetsing te doen.

Lees hier meer over geld lenen zonder BKR

Benieuwd naar de verschillende soorten leningen? Hieronder hebben we de meestvoorkomende geld leningen op een rijtje gezet:

Alle soorten geldleningen op een rij

Persoonlijke lening

In het geval van een Persoonlijke lening (PL) worden de looptijd, de rente en het te lenen bedrag vastgezet bij het afsluiten van de lening. U betaalt iedere maand een vast bedrag dat bestaat uit de aflossing en de rente, totdat de looptijd verstreken is. Doordat u iedere maand hetzelfde bedrag moet betalen, is dit een veilige en zekere leenvorm.

Doorlopend krediet

Kiest u voor een lening met Doorlopend krediet (DK), dan spreekt u met uw kredietverstrekker een maximale limiet af. U mag dan geld opnemen totdat die limiet is bereikt. Dit is gunstig, omdat u dan alleen rente betaalt als u daadwerkelijk geld opneemt. U lost vervolgens geleidelijk het opgenomen geld weer af. Als u wilt, kunt u tussentijds ook weer extra opnemen, tot u de maximale limiet bereikt heeft. Een lening met Doorlopend krediet is een van de meest flexibele leenvormen.

Huurkoop

Huurkoop is een leenvorm die verbonden staat aan het object dat u koopt van het geleende geld. Pas als u de laatste termijn heeft terugbetaald, ben u officieel de eigenaar van het object. Tot die tijd behoort het aan uw kredietverstrekker. U bent wel al vanaf het moment van aankop verantwoordelijk voor eventuele schade aan het object. Omdat huurkoop een zekere leenvorm is voor uw kredietverstrekker, zijn de rentepercentages vaak zeer aantrekkelijk. Een nadeel van deze leenvorm is dat u het betreffende object niet mag verkopen totdat het volledige bedrag heeft afgelost.

Leasing

In het geval van een leasecontract koopt de kredietverstrekker een object in en stelt dit object aan u ter beschikking. U betaalt een vast bedrag gedurende een van tevoren afgesproken termijn. De kredietverstrekker blijft officieel eigenaar van het object. Het enige verschil tussen een huurkoopcontract en een leasecontract is dat u bij een leasecontract aan het einde van het traject de mogelijkheid heeft om het object te kopen tegen de residuwaarde.

Tweede hypotheek

Een tweede hypotheek is in feite een extra lening, bovenop de hypotheek die u al had. Veel mensen sluiten een tweede hypotheek af om bijvoorbeeld een verbouwing te kunnen financieren. Het voordeel van een tweede hypotheek ten opzichte van andere leenvormen is, dat de rente vaak aanzienlijk lager is. Dit komt doordat de hypotheekverstrekker uw huis als onderpand heeft. Daarnaast kunt u in veel gevallen de rente van de belasting aftrekken. Als u een tweede hypotheek overweegt, kunt u het beste eerst bij uw huidige hypotheekverstrekker informeren naar de mogelijkheden. Als u een tweede hypotheek afsluit bij een andere instantie, komen er namelijk extra kosten bij kijken, zoals notaris- en taxatiekosten.

WOZ-krediet

Het WOZ-krediet lijkt op een Doorlopend krediet. U kunt zelf bepalen wanneer en hoeveel u opneemt van het maximaal (vooraf afgesproken) kredietbedrag. Het rentepercentage bij een WOZ-krediet is meestal zeer gunstig en u betaalt uitsluitend rente over het bedrag dat u opneemt. Het nadeel is dat u geen WOZ-krediet kunt aanvragen als u niet over een eigen woning beschikt. Daarnaast is het rentetarief variabel, wat betekent dat uw maandlasten niet altijd hetzelfde zijn.

Minikrediet

Minikredieten, ook wel flitsleningen genoemd, zijn leningen die binnen drie maanden moeten worden afgelost. Deze minikredieten worden verstrekt zonder een BKR-toetsing. De bedragen zijn dan ook aanzienlijk lager dan leningen met BKR-toetsing.

Autolening

Als u een autolening afsluit, dan is de auto die u van het geleende geld koopt, het onderpand van de lening. Vanwege het onderpand is de rente van een dergelijke lening over het algemeen lager dan bij een lening zonder onderpand.

Credit card

Een creditcard is zeer gunstig, aangezien u pas rente gaat betalen zodra u van de creditcard gebruik maakt. In de meeste gevallen wordt aan het einde van de maand het opgenomen bedrag, inclusief het rentepercentage, van uw betaalrekening afgeschreven.

Rood staan

De meeste mensen zien het wellicht niet als kredietverstrekking, maar rood staan op uw rekening is ook een vorm van geld lenen. U betaalt (afhankelijk van bij welke bank u zit en wat voor soort rekening u heeft) een rentevergoeding over het bedrag dat u rood staat. Hoeveel u rood kunt staan, is tevens afhankelijk van het soort rekening en uw inkomen.

Tips bij geld lenen

Vergelijk verschillende offertes van leningen

Neem voor het afsluiten van een lening de tijd om offertes van verschillende kredietverstrekkers goed te vergelijken. Zo voorkom je dat je overhaast de verkeerde lening afsluit, en weet je zeker dat de beste lening hebt gekozen.

Lees de voorwaarden voor dat je een lening afsluit

Er zijn kredietverstrekkers die hun leningen vaak aantrekkelijker laten lijken dat deze in werkelijkheid zijn. Een lage rente klinkt zeer aantrekkelijk, maar let op, want er kunnen addertjes onder het gras zitten! Het is daarom van groot belang dat u goed de voorwaarden van de betreffende kredietverstrekker doorleest. Zo voorkomt u dat u achteraf voor vervelende verassingen komt te staan.

Bedenk of u de lening wel kunt aflossen

Geld lenen kost geld. Overweeg van te voren goed of u de financiële lasten van een lening wel wilt dragen. En of u daar wel de financiële ruimte voor hebt. Door een lening af te sluiten krijgt u er namelijk een financiële verplichting bij die u moet nakomen. Geld lenen kost nu eenmaal geld.

Betrek een financieel adviseur

Weet u niet zeker of het wel verstandig is een lening af te sluiten? Dan kunt u de hulp inroepen van een financieel adviseur. Deze kunnen goed beoordelen of u gekwalificeerd bent om een lening af te sluiten. Daarnaast kunnen zij u objectief advies geven en u helpen de meest voordelige lening af te sluiten.

Kies voor lage maandlasten

Wanneer u kiest voor lage maandlasten, biedt dat financiële ruimte. Het is dan makkelijker uw lening terug te betalen. Houdt u er wel rekening mee dat hoe lager uw maandlasten zijn, hoe langer de looptijd van uw krediet is. Het duurt dan meestal langer voordat uw lening is afgelost.

Kies een geschikte leenvorm

Kies voor een leenvorm die geschikt is voor hetgeen waarvoor u het geld wilt gaan gebruiken. Als u bijvoorbeeld geld wilt lenen om een auto te kopen, dan bent u in de meeste gevallen het voordeligste uit wanneer u een autolening afsluit. Kijk bij "Geld lenen: de mogelijkheden" om meer te weten over de verschillende leenvormen.

Vraag wanneer je het geld krijgt

Het is bij een kredietaanvraag verstandig om te vragen wanneer u uw geld daadwerkelijk binnen heeft. In het geval dat uw kredietverstrekker nog een BKR-toetsing laat uitvoeren, kan het even duren voordat u over uw geld beschikt.

Meld je aan voor de nieuwsbrief!
Blijf op de hoogte van de beste manieren om geld te verdienen!